Survey MaaS afsprakenkader Vlaanderen

Beste MaaS professional

We staan voor grote mobiliteitsuitdagingen. Vlaanderen werkt aan een modal shift van 50% en duurzame doelstellingen voor mobiliteit. Met de invoering van basisbereikbaarheid spelen we in op toekomstige multimodale verplaatsingen. Netwerken, knooppunten en vervoersaanbod stemmen we beter op elkaar af. Gebruikers willen controle en betrouwbaarheid, maar ook vrijheid en flexibiliteit. Mobiliteit als dienst (MaaS) is een digitale hefboom om combimobiliteit mee te realiseren.

De Vlaamse overheid ondersteunt de uitbouw van een veerkrachtig open MaaS ecosysteem. Efficiënt samenwerken in vertrouwen is daarbij essentieel. Zoveel mogelijk MaaS actoren worden hierbij betrokken.

Wil u bijdragen aan de realisatie van basisbereikbaarheid en een gelijk speelveld? Stel mee concrete afspraken op over open data, ticketing en interoperabiliteit. Ze worden gebundeld in een ontwerp MaaS afsprakenkader. De Vlaamse overheid faciliteert deze soft regulering via publiek-private dialoog.

Daarom organiseert het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (DMOW) een onderzoek bij belanghebbenden die betrokken zijn bij de verdere invoering van MaaS in Vlaanderen. We peilen hierbij naar wat belanghebbenden belangrijk vinden, waar de aandacht naar toe moet gaan in het afsprakenkader, hoe we kunnen samenwerken.

We nodigen u graag uit om deel te nemen aan dit onderzoek (deadline: 9 oktober), door te klikken op deze link:

Klik om hier te starten

Noteer alvast 22 oktober 09u30-12u30. Tijdens een videovergadering worden de resultaten toegelicht. Een uitnodiging volgt nog.

Met vriendelijke groeten,
Het Indiville onderzoeksteam i.o.v. DMOW

Share: