Wie zijn we?

ITS uitgelegd

Intelligente Transportsystemen (ITS) verwijzen naar nieuwe publieke en private diensten die duurzame mobiliteit mogelijk maken.

ITS diensten zijn aanwezig in alle mobiliteitsdomeinen zoals verkeer (incl. zachte weggebruikers), goederenvervoer, openbaar vervoer en gedeelde mobiliteit, parkeren en elektromobiliteit, politie- en hulpdiensten, automobiel en automobiel+ (leasing, verzekeringen en pechverhelping) en fiscaliteit.

Door deze diensten met elkaar te verbinden werken we richting Mobility-as-a-Service (MaaS), waarbij negatieve externe effecten van huidige mobiliteitspatronen worden gereduceerd.

 

Over ITS.be

ITS.be is een publiek-private vzw die de transitie richting duurzame mobiliteit faciliteert in België.

Zij combineert advies en ondersteuning aan individuele bedrijven en overheden door middel van:

  • Informeren: nieuwsbrieven en website met ITS oplossingen
  • Samenwerking: publiek-private werkgroepen, workshops, webinars, jaarlijks ITS.be congres
  • Innovatieve projecten: marktversterkende projecten op lokaal, regionaal, federaal en Europees niveau
  • Beleidsondersteuning: ontwikkeling ITS actieplannen.

De ITS.be leden vertegenwoordigen een kritische massa aan publiek-private partners zoals overheden (lokaal, regionaal, federaal), dienstverleners, mapmakers, telecomoperatoren, industriële spelers, academici en onderzoeksinstellingen.

Beleidsprioriteiten legislatuur

Dit zijn de focuspunten voor lokale, gewestelijke en federale overheden beleidsperiode 2024-2029 (2023 voor steden/gemeenten/provincies):

 

Memorandum 2024

 

 

 

ITS en open data

Open data - publieke informatie beschikbaar voor derden - is een cruciaal element voor het succesvol uitwerken van ITS diensten.

De Europese Unie verplicht overheden tot het publiceren van open data - dit binnen alle mobiliteitsdomeinen.

ITS.be helpt publieke partijen om te voldoen aan deze verplichting op een pro-actieve manier en in lijn met de verwachtingen van private partners, gebaseerd op de resultaten van het door het Vlaio gesteunde ITS-VIS project.

Aarzel niet om ITS te contacteren voor ondersteuning om open data op te nemen in mobiliteitsplannen, concessies of bestekken zoals het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de steden Hasselt, Gent, Kortrijk, Leuven, Namur, Roeselare, Kuurne en Oostende, en de provincie Limburg al deden.

 

 

Enkele voorbeelden van open data

Brussel

Gent

Namen

Truck parking data

Samen met haar leden heeft ITS.be een architectuur ontworpen waarin ITS diensten, data en technologie naast elkaar bestaan

Gemeenschappelijke visie

ITS.be helpt federale, regionale en lokale overheden bij de opmaak van ambitieuze ITS actieplannen in lijn met toekomstgerichte mobiliteitsplannen

Actieplannen

Namens haar leden helpt ITS.be federale en regionale overheden bij het uitzetten van doelstellingen binnen hun legislatuur

Politieke ondersteuning

ITS.be verleent ondersteuning bij de toepassing van datastandaarden, licentiemodellen en kwaliteitscontrole

Verhoogde ITS competenties

ITS.be voorziet standaardcomponenten voor bestekken en werkt modulaire standaard ITS bestekken

Standaardbestekken

ITS.be helpt aan de totstandkoming van wetgeving zoals KB’s of uitvoeringsbesluiten bv. eCall

Beleidskaders

ITS.be heeft bijgedragen aan de uitrol van enkele belangrijke ITS diensten zoals kilometerheffing voor vrachtwagens

Marktdoorbraken

ITS.be zit alle Belgische spiegelcomités voor met betrekking tot CEN TC 278 & ISO TC 204

Data standaardisatie