Brussels approves ‘Good Move’ mobility plan

GOOD MOVE, HET NIEUWE GEWESTELIJK MOBILITEITSPLAN

Mobiliteit is een cruciale uitdaging voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarom lanceerde de regering “Good Move”, een dynamisch en participatief proces voor de ontwikkeling van het nieuwe Gewestelijk Mobiliteitsplan.

Bij de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 1989 werd, met IRIS 1, een mobiliteitsplan vastgelegd. In 2010 kwam er met IRIS 2 een vervolg op dit plan. In IRIS 2 werden onder andere de ambities geformuleerd om het autoverkeer met 20 procent te verminderen, de bereikbaarheid te garanderen en de levenskwaliteit van de Brusselaars te verhogen. Met dit strategische plan werden de beleidslijnen vastgelegd om de mobiliteit in Brussel te verbeteren.

Vandaag werkt het Brussels Gewest aan een nieuw Gewestelijk Mobiliteitsplan. Onze stad staat momenteel voor verschillende grote veranderingen en uitdagingen. Er is nood aan een doortastend en coherent mobiliteitsbeleid.

Het nieuwe mobiliteitsplan bundelt concrete acties om de Brusselse mobiliteit duurzamer te maken tussen 2018 en 2028. Het plan anticipeert op de evoluties die spelen in onze maatschappij, zoals gedragsverandering op vlak van verplaatsingen in stedelijk gebied en de mogelijkheden die nieuwe technologieën bieden. Good Move zal ook vooruitzichten op een nog langere termijn integreren. Het nieuwe plan vertrekt van nieuwe, meer gedeelde vormen van mobiliteit.

Good Move is een dynamisch en participatief proces. Burgers worden van nabij betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe mobiliteitsplan. In 2017 konden Brusselaars eigen ideeën voorstellen via het platform “Good Move by Citizens” en een burgerpanel vergaderde gedurende drie weekends in het Brussels parlement rond het thema mobiliteit. 40 burgers werden via loting geselecteerd voor “Make your Brussels Mobility”. Hun aanbevelingen zullen worden gebruikt voor Good Move.

Het plan stelt veiligheid en levenskwaliteit centraal door in te zetten op het autoluw maken van de wijken, het versterken van het openbaar vervoer, het verminderen van het private autobezit en het inkomende autoverkeer beter te beheren. Concreet wil het plan het autogebruik met 24% doen dalen en het aantal verplaatsingen met de fiets verviervoudigen.

Welke concrete maatregelen staan in het plan?

Eerst en vooral zorgt het plan voor een nieuwe specialisatie van de wegen. Zo wordt een onderscheid gemaakt tussen de grote invalswegen en verbindingsassen, de steenwegen en de wijkwegen. Binnen dat netwerk ontstaan 50 wijken die autoluw moeten worden gemaakt en in zone 30 worden geplaatst.

Het plan maakt ook de ambities voor het openbaar vervoer concreet in lijn met de nieuwe beheersovereenkomst met de MIVB. Zo staat de afwerking van de metro-verlenging naar het Noorden uiteraard met stip genoteerd, maar worden ook verlengingen naar het zuiden via Albert en naar het Westen richting Berchem of Groot-Bijgaarden bestudeerd.

Er wordt ook ingezet op de tram met de verlenging van tram 9 naar de Heizel, een nieuwe tramlijn naar Neder-over-Heembeek en een aansluiting van het Noordstation via Tour & Taxis naar Laken.

Daarnaast is ook de fiets een belangrijke pijler binnen dit plan. We zetten in op fietssnelwegen naast de spoorwegen, maar ook het aanpakken van barrières en oversteken die vandaag nog te gevaarlijk zijn, zoals aan Sainctelette, De Trooz, Vandervelde, Meiser en de kruispunten op de kleine ring. Het aantal fietsers verdubbelde de afgelopen 5 jaar, maar het moet sneller en meer doorgedreven gaan. Brussel moet een fietsstad worden en die ambitie is vandaag breed gedragen.

Verder worden een aantal toegangswegen tot de stad herdacht. De Brusselse Regering nam al de principebeslissing om de A12 en de E40 aan Reyers te deklasseren en om te vormen in een stadsboulevard, maar met dit plan gaat men verder.

Tot slot schrijft het plan zich ook in de MaaS (mobility as a service) – evolutie in en wil het Gewest geïntegreerde tickets aan de gebruiker kunnen aanbieden. De MIVB zal daarvoor samenwerken met publieke en private partners.

Het is duidelijk dat we met dit plan de omslag van een stad voor auto’s naar een stad voor mensen hebben gemaakt. In het verleden bleven dergelijke plannen verzanden in cijfermatige doelstellingen en algemene principes. Vandaag hebben we een breed gedragen concrete catalogus van maatregelen en principes die onmiddellijk omgezet kunnen worden in beleid. 

Meer informatie over het gewestelijke mobiliteitsplan Good Move vindt u op GoodMove.brussels

Het ontwerp van Good Move kan u raadplegen via deze link.

Delen: