Hasselt krijgt dit jaar nog verkeersmanagement-systeem

Er komen 34 elektronische parkeer- en routeborden in Hasselt. Die moeten het verkeer naar vrije parkeerplaatsen en de juiste bestemmingen loodsen. Het systeem kost 2,2 miljoen euro in aankoop en 1,2 voor het onderhoudscontract tot 2027.

 

Het heeft jaren geduurd, maar nog voor het einde van dit jaar krijgt Hasselt eindelijk een verkeersmanagementsysteem dat het zoekverkeer in de stad naar de gewenste bestemmingen en vrije parkeerplaatsen zal leiden.
‘Dat moet de stad vlotter bereikbaar maken, de mensen vlugger naar de juiste plek loodsen en ze naar een parkeergarage in de buurt van hun bestemming wijzen, waarvan ze zeker zijn dat er nog vrije plaatsen zijn’, zegt schepen van Mobiliteit Habib El Ouakili (SP.A).

 

Enorme som

’Het gaat om een enorme som, maar omdat we de verkeersbewegingen meteen kunnen analyseren en gebruiken, zal de winst voor de mensen snel blijken’, zegt Ouakili. ‘Vandaag is de Groene Boulevard de draaischijf van het verkeer in Hasselt. Iedereen die van de ene kant van de stad naar het andere uiteinde moet, rijdt over de kleine ring. Dat verkeer willen we voortaan over de Singel sturen. Het nieuwe systeem zal ons daarbij helpen: het stuurt mensen immers langs de snelste weg, niet meer langs de kortste.’ 

 

Werken en files

Er komen 34 elektronische parkeer- en routeborden op de invalswegen, aan de Singel en op een aantal strategische plaatsen binnen de grote ring. Op 26 van die borden, die 3,2 meter breed en twee meter hoog zijn, zijn variabele boodschappen mogelijk en kan, behalve het aantal vrije parkeerplaatsen, ook melding worden gemaakt van werken, files, ongevallen en dergelijke.

 

Verkeer beter sturen

‘Dit systeem is eigenlijk een dynamisch circulatieplan. Door mensen te laten weten waar er een file is, waar er werken zijn, waar het druk is,... kunnen we het verkeer in de stad beter sturen’, zegt Philip Taillieu, ceo van Be-Mobile dat samen met Engie Fabricom de installatie in Hasselt plaatst en onderhoudt.

‘We hebben ervaring opgedaan in Antwerpen, Oostende, Kortrijk en rondom de luchthaven in Brussel.’ ‘Dankzij gegevens die we ontvangen van gps-systemen, Coyote, track-and-trace... weten we hoeveel wagens er in de stad zijn en waar het op dat moment druk is. We hebben daarvoor afspraken met een 150-tal bedrijven die hun gegevens anoniem doorgeven.’ ‘Ontwikkelaars van parkeer-apps kunnen die gegevens ook krijgen, maar zelf zullen we geen apps maken’, zegt schepen El Ouakili. ‘Wel zullen we alle parkings in de stad uitrusten met indicatieve tellussen die de in- en uitrijdende wagens registreren en zo de vrije plaatsen kunnen bepalen. In parkings die niet meteen een in- en uitrit hebben, zoals die onder de Truierbrug, plaatsen we een sensor op elke parkeerplaats.’

Private parkings

‘De stad splitsen we op in vier delen: Dusart, Jessa, Blauwe Boulevard en Station. Binnen elk deel stippelen we een parkeerroute uit die alle parkeerterreinen binnen die zone aanduidt vanaf de Singel. Ook de uitbaters van de private parkings stappen mee in dit systeem.’ Eind juni gaat de opdracht voor de uitbouw en de plaatsing van start. De opdracht zal 175 kalenderdagen in beslag nemen en moet voor eindejaar klaar zijn. Nadien blijven de plaatsers van het verkeersmanagementsysteem nog tien jaar verantwoordelijk voor het onderhoud van alle software en hardware. 

 

BRON: De Standaard, 3 mei 2017

Delen: