Marktconsultatie/RFI VoM Mobiliteitscentrale

Deze aankondiging betreft een marktconsultatie met als doel het departement Mobiliteit en Openbare Werken (DMOW) een duidelijker beeld te geven van de interesse van de markt voor de oprichting en operationalisering van een mobiliteitscentrale, de mogelijke synergiën en de randvoorwaarden voor samenwerking. Zij geeft DMOW tevens een duidelijk beeld van de beschikbare applicaties op de markt. Door een marktconsultatie te organiseren in een vroege fase van de besluitvorming, kan de initiatiefnemer het project optimaliseren. Op basis van de resultaten van een marktconsultatie kan de initiatiefnemer beter geïnformeerde beslissingen nemen betreffende de implementatie van de mobiliteitscentrale en/of in vervolgoverleg specifieke onderwerpen nader bespreken met marktpartijen.  

Meer info via deze link.

Share: